گزارش تصویری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

گزارش تصویری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

حضور آگهی نامه ظرفینه، نخستین آگهی نامه تخصصی ظروف و لوازم خانگی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

غرفه گروه کارخانجات چینی نسترن – خانه سما – جناب آقای مشایخی در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران

 

غرفه توس چینی Toos chini در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران


دپارتمان آی تی ظرفینه

وب سایت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

غرفه گروه کارخانجات چینی مقصود Maghsood chini در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران

غرفه شرکت آرکوفام Arcofam در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران

غرفه پارس اپال Pars Opal در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران

غرفه چینی زرین Zarin Iran در پانزدهمین نمایشگاه لوازم خانگی تهران