گروه تولیدی و صنعتی متین

گروه تولیدی و صنعتی متین

فروشگاه: صالح آباد غربی – انبار فیاضی – فروشگاه وحیدی

بازار: بازار نجار ها پ 10

تلفن: 02155529963  09123978153  09123595670