گالری قابینو

گالری قابینو

مرکز پخش انواع قاب عکس ، فرش با قاب pvc , فرش با قاب کله شیری ، فرش گلپخش ، فرش با قاب چوبی ، جای دستمال کاغذی

مدیریت: آقای حسنی

تلفن: ۰۲۱۵۵۳۴۷۹۶۶

همراه: ۰۹۱۲۵۹۷۱۶۱۳

www.telegram.me/qabino