کم جاویز

کم جاویز

خشک کن قابل حمل لباس

ابتکاری نو در صنعت لوازم خانه

با استفاده از تکنولوژی تشدید تبخیر سطحی

(به دو شیوه سرد و کرم)

قابل استفاده در : منازل ها ،هتل ها ،بیمارستان ها،رستوران ها و …

تلفن : ۵۵۳۱۴۵۱۶ – ۰۲۱

همراه : ۰۹۳۷۳۶۵۳۷۸۷