چینی شکس

چینی شکس

Shex Porcelain

عمده ترین تامین کننده قطعات پرسلان و انواع قوری جهت صنایع فلزی و تولیدکنندگان چای سازها ، سماورها و سرویس های کتری و قوری در ایران و ترکیه

تلفن: ۰۸۶۴۲۳۴۵۴۴۱