پیشگامان

پیشگامان

طراح و تولید انواع ظروف بلور و پلاستیک

تولید کننده انواع گلدن، ونیز در استیل، بطری آبغوره، شکرپاش، تنگ، سرویس ادویه، بانکه ترشی، نمک پاش

آدرس : تهران میدان شوش خیابان شهرداری روبه کوی کوچه هرمز بنگاه دباغ

تلفن تماس : ۵۵۳۲۰۸۷۱ – ۵۵۳۲۰۸۷۵

www.pishgamanco.com