پلاستیک محسنی برلیان

پلاستیک محسنی برلیان

ظروف پلاستیکی ، رنده ، لگن ، کاسه ، بادبزن ، فریزری ، سبد

تلفن: ۰۲۱۷۷۳۴۶۷۷۲

همراه: ۰۹۱۲۱۷۳۱۴۱۳

اینستاگرام صنایع پلاستیک محسنی برلیان