پرنس

پرنس

prince

prince , ظروف و لوازم آشپزخانه ، سرویس جهیزیه ، سرویس ادویه خوری ، پاسماوری ، ترازو ، سطل پدالی ، ابزار آشپزخانه ، ملاقه ، کفگیر ، سطل برنج

مدیریت آقای تمهیدی

تلفن: ۵۵۱۸۲۹۵۶