پرشین کریستال

پرشین کریستال

Persian Crystal

Zarreti – 100% Economy Friendly

فروشگاه ظروف و تجهیزات آشپزخانه و لوازم خانگی

ادویه خوری، پاسماوری، جا ادویه

کتری قوری، کتری استیل، آبکش، زودپز، بخار پز،سرویس قابلمه چدن

تلفن: ۵۵۰۴۵۷۱۶

۰۹۳۷۱۵۴۹۴۰۰