پخش پلاستیک عزیزی

پخش پلاستیک عزیزی

عرضه کننده انواع اجناس حراجی ۲۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی

عرضه کننده انواع بلور ، پلاستیک و خرده ریز آشپزخانه

تلفن: ۰۲۱۳۳۸۵۷۶۹۱

همراه: ۰۹۱۲۲۰۹۵۰۴۷