پخش مهدی

پخش مهدی

pakhshemahdi

پخش  عمده اُپال (اوپال) ایرانی و خارجی

دسینی ، آیروپال ، کالمو ، دینو ، بورمیولی ، ژوانی ، پارس اُپال ، چین بال

Dessini , Iropal , Calmo , Dino , Bormioli , Jovani , Pars Opal , chinbal

پخش عمده سرویس های چینی (چینی زرین، چینی تقدیس، توس چینی)

پخش سرویس های چدن، سرامیک، گرانیت، استیل

کتری قوری، زودپز، سرویس قاشق چنگال، سرویس کارد آشپزخانه، پیوتر

با مدیریت مهران امیدی: ۰۹۱۹۳۱۳۳۷۸۰

تلفن: ۵۵۳۳۲۸۱۴