پخش سادات

پخش سادات

تهران میدان شوش خیابان صابونیان پاساژ ایرانیان طبقه مثبت ۱ جنب بانک ملت پلاک ۵

تلفن : ۵۵۰۹۹۲۳۹ -۰۲۱    ۵۵۳۵۶۷۶۰-۰۲۱

همراه : ۰۹۲۱۶۰۹۹۰۵۰    ۰۹۱۹۶۰۹۹۰۵۰