ویسمن

ویسمن

کاملترین مجموعه فروش انواع سرویس های اوپال

سرویس ۲۶ پارچه گرد سبز دسینی (۹ طرح) ( لورنزا قرمز، لورنزا صورتی، نیو آلویس، لیلیان، آدالاید، آنابلا، نیو سامانتا، شارلوت صورتی، شلرلوت نقره ای)

سرویس های ۲۶ پارچه مربع اسپانیا دسینی(۲۲ طرح) (فرانسیس، والریا، فلاویا، ادیسیه فیروزه ایف تئیسه صورتی، تولیپانو بنفش، سانتانا، ماریسا صورتی، ماریسا سبز، کارلا، میلانا، مونا مشکی، الوار فیروزه ای، اورسولا، پرتینا آبی، پرتینا صورتی، پرتینا بنفقش، ورساچه(

سرویس ۲۵ پارچه آپروپال (۱۶ طرح) ( صنم صورتی، مینو بنفش، رویا قرمز، یگانه بنفش و زرشکی، مارال مشکی، مارال صورتی، مایتا، روشان بنفش، استیما صورتی، استیما مشکی، روشان مشکی، ورنا)

سرویس ۲۵ پارچه کالمو (۹ طرح) ( نیروانا صورتی، نور بنفش، آرتیمان، آرمینه، فرناز، شاتلی مشکی، شاتلی صورتی، یاسمین)

سرویس پارما پورمیولی اسپانیا – سرویس های طرح بورمیولس اسپانیا (۵۰ طرح) (جیوفلاور بنفش، جیوفلاور آبی، فلور، ادیسه صورتی، ادیسه سبز، ۱۰۰ قرمز، ۱۰۰ آبی، شمل بنفش، شمل مشکی، تینا صورتی، تینا آبی، بریز مشکی، بریز قرمز، ۱۳۵ سبز، پاییروس مشکی، ۲۸ بنفش، ۲۸ آبی)

سرویس پارما پورمیولی اسپانیا – سرویس های بیضی طرح ایرانی (۳۰ طرح) ( شمل بنفش، شمل مشکی، ۱۰۰ آبی، ۱۰۰ قرمز، جیوفناور بنفش، دیریم، تینا صورتی، تینا مشکی، ۲۸ آبی)

سرویس ۲۶ پارچه تولد و بورمیولی اسپانیا (۴۰ طرح)

آدرس : تهران، شوش خیابان صابونیان، پاساژ میلاد طبقه ۲، واحد ۴۲۲

تلفن : ۷-۵۵۱۸۹۱۷۵-۰۲۱