هوم لوکس

هوم لوکس

homelux , تولید و پخش لوازم آشپزخانه ، اکبری ، انواع میز اتو ، بند رخت ، جادستکش استیل ، جاظرفی ، جا ادویه ، پایه قاشق ، بانکه ، سیخ استیل ، پوب لباسی ، جاپیازی ، جالیفی ، سطل و دستمال

نمایندگی فعال از سراسر کشور پذیرفته می شود.

تلفن: ۳۳۵۴۶۷۴۶