مسابقه شمارش تیراژ

صداقت در گفتار

شفافیت در کردار

و

پاسخگویی به تعهداتمان

مسئولیت ما در قبال آگهی دهندگان محترم است.

لطفا با شرکت در #مسابقه_تیراژ آگهی نامه ظرفینه ، ما را در رسیدن به این الگوی پسندیده یاری نمایید.

https://www.instagram.com/zarfineh