مرکز پخش فخار

مرکز پخش فخار

نمایندگی رسمی شرکت اورانوس ، پخش انحصاری سرویس های ۹ پارچه جهیزیه اورانوس

سینی استیل ، کنسول قاشق چنگال ، پخش اقلام سرویس های اورانوس بصورت فله و تکی ، پدالی ، ترازو ، ادویه خوری ، پاسماوری ، جانانی ، سطل برنج

تلفن: ۵۵۰۴۲۶۴۲