نیلو (سیرنگ پلاستیک خزر)

لوازم بهداشتی ساختمانی نیلو

 

محصولات جدید نیلو

شرکت سیرنگ پلاستیک خزر – شهر صنعتی رشت

تلفن : 33882220-013

تلفکس :33882221-013

مدیر فروش : 09111354623 (شهرام بابایی زاده)