فروشگاه مسافر

فروشگاه مسافر

پخش بلور و کریستال

کاسه آجیل ، پیاله و پیش دستی ، قاب پایه دار ، شکلات خوری ، قندان ، میوه خوری ، نمکدان ، جاگاردی ، فنجان ، لیوان ، تنگ و گیلاس ، شمعدان جفتی ، بستی خوری ، کشکول  ، قاب و کاسه ، رولت ، جاقاشق چنگال ، اردو خوری ، گلدان

مدیریت : امیر مسافر

تلفن: ۰۲۱۵۵۱۸۳۶۹۷

۰۹۱۲۲۲۱۹۵۱۸