فروشگاه آدمیرال

فروشگاه آدمیرال

تهران،میدان شوش، خیابان صابونیان،پاساژ ایرانیان، طبقه ۲ پلاک ۱۳

تلفن : ۵۵۳۴۹۲۶۱ – ۰۲۱     ۵۵۰۴۲۷۴۸ -۰۲۱

همراه : ۰۹۱۲۱۳۴۴۱۸۱ (محسن معمار)