رها سرام

شرکت تولیدی رها سرام

Raha Ceram

ظروف پذیرایی ، سه طبقه شیرینی خوری ، سرویس میوه خوری ، سینی دو پارچه

نعلبکی ، شیپوری ، اردو خوری

تلفن: ۷۷۷۶۳۱۶۸