دفتر پیشخوان دولت بلور فروشان

دفتر پیشخوان دولت بلور فروشان

با مجوز ۲۱۶۲-۱۶-۷۲ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات

انجام کلیه امور پستی

  • ویژه، پیشتاز، سفارشی و عادی
  • ارسال پاکت و کارتن تا ۳۰ کیلوگرم
  • آماده عقد قرارداد با سازمان ها و شرکت ها

 

www.pishkhan2162.ir