جدول کاری

zarfineh-it-logo95جدول کاری – زمانی سال 1398

آگهی نامه ظرفینه | نخستین آگهی نامه تخصصی ظروف و تجهیزات آشپزخانه

تذکر: امکان هرگونه تغییر در برنامه فوق باتوجه به شرایط وجود دارد

مراتب متعاقبا اصلاح، اعمال و اطلاع رسانی خواهد شد

تذکر مهم: زمان خاتمه کار گروه بازرگانی در هر آگهی نامه، زمان خاتمه کار گروه عکاسی در همان شماره است