پخش قیومی

پخش قیومی | تولیدات نوین

بورس انواع طلق ، سفره ، کفپوش ، توکابینتی ، پسب کابینت ، نماینده فروش محصولات : کارن ، زیباسازان ، آوا ملامین ، هدیه ، دکو ، پیروز پلاستیک ، آسایش ، تک پلاستیک

لوازم آشپزخانه باران ، وارد کننده لوازم آشپزخانه ، چمدان توکمدی ، باکس گرد ، پیشبند ، دستگیره قابلمه ، فرچه ، پیشگامان ، ظروف فریزری ، تی چرخشی ،  تی شاین ، پارس بلور ، ادویه خوری ، پاسماوری ، سبد لباس ، ناصر پلاستی ک، بند رخت تمام استیل ، بازن ، میز اتو

مدیریت قیومی

تلفن: ۷۷۳۱۷۲۸۵