ترخیص کالای زمرد تجارت مطاف

ترخیص کالای زمرد تجارت مطاف

ترخیص کلیه اجناس با کمترین هزینه و و قت در خدمت ارائه دهندگان و بازرگانان

کلیه امور صادرات و واردات

مدیر مسئول : آقای مومنی

بوشهر: ۰۷۷۳۵۴۲۷۷۰۸

دبی: ۰۰۹۷۱۵۰۹۱۷۹۲۳۷