بازرگانی فرزانگان

بازرگانی فرزانگان

پخش ظروف و تجهیزات آشپزخانه ، تخته گوشت ، چاقو ، کارد ، رنده ، آبکش استیل ، انبر استیل ، انبر سالاد ، ابزار آشپزخانه ، صافی چای ، چاقو تیزکن ، دربازکن

تلفن: ۵۵۳۳۶۸۹۹