بازرگانی عظیم خان محمدی

بازرگانی عظیم خان محمدی

تهران ، میدان شوش ، خیابان صابونیان، پاساز نور ، طبقه (۱-) ، راهروی ۱/۳ ، پلاک ۵۶

تلفن : ۷۲-۵۵۱۸۳۷۷۱-۰۲۱