بازرگانی زمند

بازرگانی زمند

خرید کالا از چین

ترخیص کالا از گمرکات چین

حمل و نقل از چین به گمرکات ایران

آدرس دفتر هماهنگ کننده : تهران، میدان شوش، خیابان صابونیان، مجتمع تجاری الماس طبقه ۶ واحد ۱۱۹۴

تلفن تماس : ۰۲۱۵۵۳۲۷۸۳۱

www.zamand.com