بازرگانی زمانی

بازرگانی زمانی

زاکو ، zaco , zamani company

نمایندگی محصولات بهداشتی ساختمانی کسری

مرکز پخش محصولات محک ، لوله های پلی پروپیلن ، آذین و نیو پایپ

شلنگ آفتابه آلمانی سنگین کروم ، شلنگ آفتابه میلی کروم ، علم فنری جکدار ، علم فنری بدون جک

درب ابری فرنگی ، تهیه شده از بهترین مواد اولیه

تی ۳۶۰ درجه چرخشی ، تی ۳۶۰ درجه چرخشی گلدار

علی زمانی : ۵۵۱۶۰۹۱۷ – ۵۵۶۰۰۹۱۹

http://www.eskanmag.com/zaco/

http://www.eskanmag.com/zamani/

http://www.eskanmag.com/zamani2/