ایساتیس پلاستیک

ایساتیس پلاستیک

isatisplastic

Isatis Plastic , توزیع انواع مصنوعات
پلاستیکی و خانگی ، صنعتی و اداری و بلوریجات

نمایندگی محصولات شرکت های:

صنعت سازان، بیتا، شیخی، ناصر، ممتاز، مونت، زیباسازان، سلمان، ونوس، کارن، بازن، تک، پلاستیک کلمن کویر، کلمن کیش، کلمن باران، کلمن البرز، کلمن سراب و …

ونوس پلاستیک، لوازم آشپزخانه لیمون، ممتاز پلاستیک، اشکان پلاستیک، تک پلاستیک، آسیا پلاستیک، ایده آل پلاستیک، سلمان پلاستیک، آپادا پلاستیک

Naser – Bazen – Bita

با ما تماس بگیرید: ۷۷۳۳۷۰۴۴