آلپ پلاستیک

آلپ پلاستیک

آدرس :تهران کهریزک،انتهای خیابان انبار مخابرات

خیابان پایتخت پلاک 9 و 10

تلفن : 56525951

فکس : 56525950

اکبری 09121039513