آسا پلاستیک

آسا پلاستیک

asa plastic

آسایش با محصولات آسا پلاستیک

کلمن ، جاظرفی ، پارچ ، بادبزن ، لیوان کریستال درب دار ، جا ادویه ، سبد سینک ، سبد ، آبکش ، چهارپایه ، جا دستمال کاغذی ، کاسه ، لگن ، آینه جمام ، سه گوش حمام ، سطل

تلفن: ۳۶۴۶۳۷۵۸

www.asaplastic.com

www.telegram.me/asaplastic1